Portfolio

Examensarbete på Medieinstitutet

Konceptförslag för en Blended Learning-version av utbildningen Certifierad Normingenjör för Add Gender, samt demo för ett kapitel i den digitala delen. Genom att hålla workshops med redan certifierade normingenjörer, göra intervjuer med presumtiva deltagare som bor långt bort från Stockholm, och deltagande observationer under denna termins kursomgång, får jag en god bild av hur en sådan utbildning skulle kunna se ut. Arbetet kommer att presenteras i början av januari samt på Medieinstitutets januarimingel.

Den digitala demon innehåller även en film producerad i VideoScribe med ikoner hämtade från NounProject. Ljudet är inspelat med mygga, iRig Mic Lav, och pålagt i Premiere Pro.

Studentprojekt för Svenska Röda Korset

Producerat i Storyline360 tillsammans med Martin Persson under utbildningen Learning Designer på Medieinstitutet:

Detta bildspel kräver JavaScript.

Utöver detta gjorde jag en version av kursen i Rise. Den finns tillgänglig bakom ett lösenord här. Kontakta mig om du vill ha lösenord för att kunna se hur den ser ut.

Projektet för Svenska Röda Korset innehåller också två filmsekvenser. Den ena är gjord med VideoScribe, med ljud pålagt i Premiere Pro. Den andra är inspelad med mobilen, med pratbubblor med text i och ljudspår pålagt i Premiere Pro.

E-learning challenge #99, branched scenarios

Jag har gjort ett scenario i Rise inspirerat av Rick Maurer och hans beskrivning av motstånd på tre olika nivåer. Exemplet är på engelska. Content Warning: transfobi. Se det här.

Grafik gjord i Canva

För användning i utbildningssyfte:

Detta bildspel kräver JavaScript.

Mockups samt konceptförslag

För en utbildning om GDPR,  framtagna under LiA-praktik hos Learnways:

Detta bildspel kräver JavaScript.